Игри

Това е страничка, която да запознае децата с различни здравословни и приятни начини за прекарване на свободното си време

Игрите могат да са на открито или закрито, със или без състезателен характер… Важното е на всички да им е весело, приятно и да не се излагат на рискове и опасности.