Сляпа Баба

5 (100%) 2 votes

Играта е много проста и забавна, макар и без състезателен характер.
В играта на сляпа баба могат да участват различен брой играчи, от 3 нагоре. С някоя броенка или предварителна уговорка се определя кой да бъде ”сляпата баба”, т.е. да му се завържат очите и да търси другите.
Очите на едно от децата се закриват с парче плат или детето просто държи очите си затворени (от там идва и името на играта – “сляпа баба”).
Преди да се подредят, децата оформят кръг около “сляпата баба” и я завъртат 3 – 4 пъти заедно. След това “бабата” започва да ходи, протягайки ръце към децата, опитвайки се да хване някое от тях.
Всички деца стоят неподвижно, без да издават звуци. Щом хване някого, “сляпата баба” трябва да се опита да познае кого е хванала. След това хванатото дете се превръща в “сляпа баба”.
Не изисква никакви аксесоари, освен една превръзка с която да се превържат очите на едно от децата.
Избира се едно по- равно  място, на което няма препятствие и се определя  периметър който децата да не напускат. Подходящо е някое от игрищата на училищният двор,
като обаче трябва да се внимава да няма къде да се удари някое от децата. Завързват се очите на едно дете и се пуска да лови другите, които могат да се движат в очертанията на игрището, но не и да го напускат.
Играе се докато детето със завързани очи залови или пипне някое от другите деца.
Изисквания за безопасност – На първо място да се играе далеч от места, от които може да се падне от високо или има възможност дете да излезе на уличното платно!!!
Освен това да няма предмети, корени на дървета, бордюри и пр. в които да се спъне някое дете или да падне от бордюр и да се внимава за стълбовете на баскетболните кошове, волейболни мрежи и футболни врати за избягване на дзундзули по главите и разбити носове.

Leave a Comment