Зелено училище

Място за обмяна на знания и опит между тези, които обичат да са сред природата.

  • правила и съвети за пребиваване на открито ( в поле и гора)
  • Правила и съвети за практично и безопасно устройване на лагер
  • правила и съвети за „оцеляване“